Prosperity Partner - Searching & Matching

Privacy verklaring

Gedurende de periode waarin de opdracht tot het vinden van een geschikte partner door Prosperity Partner wordt uitgevoerd, wordt de identiteit van de cliënt en de kandidaten behandeld met de grootst mogelijke discretie. Alle e-mail, correspondentie en facturen worden aangeduid als “persoonlijk en vertrouwelijk”. Prosperity Partner streeft ernaar om een professionele relatie te onderhouden met onze partners en opdrachtgevers op basis van wederzijds vertrouwen. De Prosperity Partners onderling zijn uiteraard wel op de hoogte van alle informatie.

Wij werken niet met een openbare, voor anderen toegankelijke, databank.

Al uw gegevens blijven te allen tijde anoniem voor derden, in eerste instantie ook voor de cliënt/kandidaat. Pas na toestemming van u, worden uw gegevens kenbaar gemaakt aan de cliënt/kandidaat. Tijdens de looptijd van de opdracht zal Prosperity Partner de cliënt/kandidaat dus in eerste instantie anonieme informatie verschaffen over specifieke partners en/of omstandigheden. Prosperity Partner gaat ervan uit dat hiermee discreet wordt omgegaan en deze informatie alleen wordt gebruikt voor het vervullen van de match waarvoor de opdracht aan Prosperity Partner is verstrekt en deze informatie dient meteen door de cliënt/kandidaat vernietigd te worden, indien dit niet tot een match heeft geleid.

Prosperity Partner heeft de nadrukkelijke toestemming van de cliënt en van elke kandidaat nodig om hen aan elkaar voor te stellen. In het stadium voordat de partner aan de cliënt wordt voorgesteld, zoals bijvoorbeeld bij het maandelijkse statusrapport, zullen de kandidaten dan ook uitsluitend met initialen worden vermeld. Prosperity Partner verzoekt iedereen nadrukkelijk om de informatie over de cliënt, zoals vermeld in het functieprofiel, als vertrouwelijk te beschouwen en met uiterste discretie te behandelen.

Mocht uw reactie op een zoekopdracht niet leiden tot een match, dan worden al uw gegevens in de besloten databank bewaard. U kunt uiteraard, op ieder door u gewenst moment, een email sturen naar info@prosperitypartner.nl, om u definitief te laten uitschrijven. Al uw gegevens zullen dan verwijderd worden.

Als wij van mening zijn dat uw gegevens zouden kunnen matchen met een nieuwe zoekopdracht, dan nemen wij vooraf contact met u op of u ook aan deze searchopdracht zou willen deelnemen. Uw gegevens worden uitsluitend na toestemming van u verder gebruikt of kenbaar gemaakt aan de cliënt.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden door Prosperity Partner zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden.

 

Cookies

Bij gebruik van website kan informatie over uw gebruik van de website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

 

Beveiliging gegevens

Prosperity Partner respecteert de privacy van haar cliënten en kandidaten en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Prosperity Partner. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Prosperity Partner. Prosperity Partner zal verder naar redelijkheid haar systemen beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Prosperity Partner kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Prosperity Partner.

 

Wijziging van deze Privacy verklaring

Prosperity Partner behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy verklaring op de hoogte bent. 

Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1-7-2013.