Prosperity Partner - Searching & Matching

Onze werkwijze voor de kandidaten

1.Reageren op een advertentie

Van harte welkom bij Prosperity Partner (Searching & Matching).

Mocht u willen reageren als mogelijke kandidaat op een specifieke advertentie, dan verzoeken wij u om naar de “Advertenties” pagina te gaan en daar via de “Reageren” knop uw gegevens in te vullen. 

Mocht u op dit moment geen geschikte partner voor uzelf aantreffen in de op dit moment openstaande advertenties, dan kunt u zich, door te reageren op de "Open inschrijving” advertentie, toch inschrijven. Wij nemen dan contact met u op als er een in onze ogen mogelijk geschikte zoekende zich bij ons aanmeldt.

Wij werken niet met een openbare databank van zoekers en zoekenden, maar alleen in en volgens volledige anonimiteit, 100% vertrouwelijk, discreet en zeer persoonlijk (niemand van buitenaf kan uw profiel inzien, ook niet met een wachtwoord e.d.).

Aan het eind van deze registratie bevindt zich een eerste vragenlijst. Deze vragenlijst is gemaakt om een eerste indruk van uw achtergrond en uw partnerwensen te krijgen als mogelijke match voor de persoon zoals deze in de desbetreffende advertentie vermeld staat (of, indien het een open inschrijving betreft), een goed beeld te krijgen van u voor een mogelijke latere match. Vervolgens wordt door ons onderzocht of u geschikt bevonden wordt om door te gaan naar stap 2.

2.Beoordelingsfase

Wij beoordelen in eerste instantie op basis van uw inschrijving en vragenlijst of u mogelijk geschikt bent om door te gaan naar de 3e fase. Eventueel wordt u hiervoor nog telefonisch geïnterviewd/benaderd. Binnen ongeveer 3 weken na ontvangst van uw inschrijving hoort u van ons of u door bent naar deze 3e fase.

3.Uitgebreide 3e vervolgfase

Als wij na het bestuderen van uw antwoorden en gegevens uit stap 2 tot de conclusie komen dat u mogelijk geschikt bent voor een specifieke match, dan ontvangt u van ons een email met een link voor het invullen van een verdiepende vragenlijst en een eventuele video-boodschap upload. Op basis hiervan kunt u worden benaderd of u op de lijst van de laatste 3 mogelijke kandidaten wil komen staan. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een privé bezoek bij u thuis en er kan een juridische en/of antecedenten screening en een persoonlijkheidstest plaatsvinden.

 
 
 

Werkwijze voor de kandidaten

Korte omschrijving van onze werkwijze:

 • Diverse intakegesprekken met de cliënt/zoekende (desgewenst kan er een gesprek worden aangaan met de kinderen en/of andere belangrijke personen in het leven van de cliënt);
 • Definitieve profielschets/zoekprofiel en werving via de externe media (indien gewenst) met een potentieel bereik van >700.000 lezers;
 • Eerste reacties kandidaten;
 • Longlist;
 • Optionele video/visuele presentatie van de kandidaten van twee minuten ter introductie;
 • Shortlist gesprekken waar we anoniem en discreet iets over de cliënt vertellen;
 • Final shortlist;
 • Privébezoek bij +/- 3 mogelijke toekomstige partners;
 • Indien gewenst, juridische en antecedenten screening en een persoonlijkheidstest van de +/- 3 overgebleven kandidaten;
 • Presentatie kandidaten aan de cliënt;
 • Persoonlijke kennismaking kandidaten met de cliënt;
 • Feedback;
 • Vervolgafspraken;
 • Nazorg op korte en lange termijn d.m.v. nazorg gesprekken met de cliënt en de door hem/haar gekozen kandidaat.

Er is een vorm van “garantie” bij het mislukken van de match binnen een half jaar na de match. Uiteraard is er geen “garantie” als achteraf blijkt dat de cliënt essentiële (privé-) zaken heeft verzwegen.

 

Follow-up gedurende de eerste twee maanden van de relatie:

Prosperity Partner helpt/begeleidt de nieuwe partner en de cliënt gedurende deze periode. Een aantal weken na de kennismakingen zal Prosperity Partner de betrokken partijen contacteren om de voortgang op een vertrouwelijke wijze te bespreken. Na zes tot twaalf maanden zal de door Prosperity Partner geplaatste partner en de cliënt opnieuw worden benaderd voor een gesprek om haar of zijn ervaringen te evalueren.

 

Aan de kandidaten worden geen kosten in rekening gebracht.

 

KWALITEITSASPECTEN:

Tijdsduur:

De looptijd van de searchprocedures is niet gelimiteerd. Hoewel het merendeel van de opdrachten binnen een periode van 5-6 maanden wordt vervuld, zal Prosperity Partner actief aan de opdracht blijven werken totdat de search is vervuld. Na ongeveer 1 jaar zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden of het nog zinvol is om samen door te gaan. Dit zal nimmer leiden tot de terugbetaling van de basisfee en van de werkelijk gemaakte advertentie- en/of andere kosten.

 

Vertrouwelijkheid:

Gedurende de periode waarin de opdracht tot het vinden van een geschikte partner door Prosperity Partner wordt uitgevoerd, wordt de identiteit van de cliënt en de kandidaten behandeld met de grootst mogelijke discretie. Alle e-mail, correspondentie en facturen worden aangeduid als “persoonlijk en vertrouwelijk”. Prosperity Partner streeft ernaar om een professionele relatie te onderhouden met onze partners, opdrachtgevers én kandidaten op basis van wederzijds vertrouwen en vertrouwelijkheid. De Prosperity Partners zijn onderling uiteraard wel op de hoogte van alle informatie.

Tijdens de looptijd van de opdracht zal Prosperity Partner de cliënt informatie verschaffen over specifieke partners en/of omstandigheden. Prosperity Partner gaat ervan uit dat er discreet met deze informatie wordt omgegaan en dat deze alleen wordt gebruikt voor het vervullen van de match waarvoor de opdracht aan Prosperity Partner is verstrekt.

Prosperity Partner heeft de nadrukkelijke toestemming van de cliënt en van elke kandidaat nodig om hen aan elkaar voor te stellen. In het stadium voordat de partner aan de cliënt wordt voorgesteld, zoals bijvoorbeeld bij de maandelijkse status report, zullen de kandidaten dan ook uitsluitend met initialen worden vermeld. Prosperity Partner verzoekt iedereen nadrukkelijk om de informatie over de cliënt (en kandidaten), zoals vermeld in het functieprofiel, als vertrouwelijk te beschouwen en met uiterste discretie te behandelen.

In onze Privacy verklaring vindt u nog meer informatie over hoe belangrijk vertrouwelijkheid wordt geacht door Prosperity Partner.